Σάββατο, Σεπτεμβρίου 05, 2015

Έξω βρέχει και ο νους μου ταξιδεύει.  Άραγε υπάρχουν λαιστρυγόνες;