Κυριακή, Ιουνίου 02, 2013

Αμαλία Καλυβίνου

1 Ιουνίου. Δεν ξεχνώ την δολοφονημένη από το Ε.Σ.Υ. Αμαλία Καλυβίνου: Εξ αιτίας σου "γιατρέ μου"...