Πέμπτη, Ιουνίου 13, 2013

Στο σπίτι κάθεσαι στα σκοτεινά, σαν τις γυναίκες του Γκυστάβ Κουρμπέ, μελαγχολικά.  Σκέφτεσαι τι;