Σάββατο, Ιουνίου 01, 2013

Η πλατεία Ταξίμ, θα γίνει ακόμη μια σύγχρονη Τιενανμέν...