Κυριακή, Αυγούστου 19, 2012

Είναι που μίσησα τους χειμώνες.
Κι όχι π' αγάπησα τα καλοκαίρια.