Τρίτη, Μαΐου 11, 2010

My advisor's email

Σήμερα πήρα ένα email από τον advisor μου, που είχε 5 papers για διάβασμα και μία εικόνα. Παραθέτω μόνο την εικόνα::P