Τετάρτη, Απριλίου 28, 2010

Φιλοσοφική Συζήτηση 46

Μια ζωή τολμών
και μια ζωή λαβών...
τριών...