Πέμπτη, Ιανουαρίου 21, 2010

Φιλοσοφική Συζήτηση 39

Success is just like being pregnant: everybody congratulates you, but nobody knows how many times you were fucked.


[Η επιτυχία είναι σαν την εγκυμοσύνη: όλοι σε συγχαίρουν, αλλά κανείς δεν ξέρει πόσες φορές έχεις γαμηθεί.]