Τετάρτη, Οκτωβρίου 21, 2009

Φιλοσοφικές συζητήσεις 32

Δεν μπορείς να κάνεις περισσότερα από αυτά που μπορείς.