Παρασκευή, Ιουλίου 24, 2009

Έβαλε καφέ

Έβαλε καφέ
Στο φλιτζάνι
Έβαλε γάλα
Στο φλιτζάνι του καφέ
Έβαλε ζάχαρη
Στον καφέ µε το γάλα
Με το κουταλάκι
Ανακάτεψε
Ήπιε τον καφέ µε το γάλα
Κι ακούµπησε το φλιτζάνι
Χωρίς να µου µιλήσει
Άναψε
Ένα τσιγάρο
Έκανε δαχτυλίδια
Με τον καπνό
Έριξε τη στάχτη
Στο τασάκι
Χωρίς να µε κοιτάξει
Σηκώθηκε
Φόρεσε
Το καπέλο στο κεφάλι του
Φόρεσε
Το αδιάβροχό του
Γιατί έβρεχε
Κ’ έφυγε
Στη βροχή
Χωρίς µια κουβέντα
Χωρίς να µε κοιτάξει
Κ’ εγώ πήρα
Το κεφάλι µου µες τα χέρια
Κ’ έκλαψα

Ζακ Πρεβέρ