Τετάρτη, Ιουνίου 17, 2009

Annem

Όπως και να τα φέρεις, από εδώ να τα φέρεις από εκεί να τα φέρεις, πάντα στο τέλος καταλαβαίνεις ότι η μάνα σου είχε δίκιο...

...και ότι η πεθερά σου είναι για το τρελάδικο!!!