Δευτέρα, Μαΐου 18, 2009

New teaching methods

Στην αναζήτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας σκεφτόμουν κάτι τέτοιο για αρχή:Και φυσικά λιγάκι ποίηση: The Halting Problem is Undecidable

Και προτροπή χρησιμοποίησης γλώσσας C φυσικά: