Τετάρτη, Ιανουαρίου 28, 2009

Φιλοσοφική Συζήτηση 30

When I was a kid I used to pray every night for a new bicycle.
Then I realised God doesn’t work that way, so I stole
one and prayed for forgiveness.

- Emo Philips