Σάββατο, Δεκεμβρίου 13, 2008

Σιωπή

Η σιωπή είναι πιο τρομακτική και θλιβερή από την άρνηση.