Σάββατο, Νοεμβρίου 15, 2008

Θύμησες για το Πολυτεχνείο

Βίντεο για τον αγωνιστή Ν. Τεμπονέρα:

Μέρος Πρώτο:Μέρος Δεύτερο:


Η ιστορια γράφτηκε.

Βέβαια η ΟΝΝΕΔ συνεχίζονταν την φασιστική της πορεία πράττει αναλόγως μέχρι και σήμερα:
link