Δευτέρα, Ιουλίου 23, 2007

διακο-τέστ

φεύγω
ἔφευγον
φεύξομαι
ἔφυγον
πέφευγα
επεφεύγειν

Πάτρα 11 Ιουλίου 2007