Πέμπτη, Ιουλίου 12, 2007

Αυτή είναι βοήθεια...

Ζητώ κι εγώ ο κακομοίρης βοήθεια από έναν φίλο. Μου δίνει μια φυλλάδα με παλιά θέματα, μου λέει "έχει και τις απαντήσεις πάνω".
Ορίστε λοιπόν ΟΙ απαντήσεις (ο τονισμός στο "οι")...

Ερ.: Τι γνωρίζεται για το θεώρημα τάδε;
Απ.: Σχετικά λίγα πράγματα. Για πες...

Ερ.: Ποιοι είναι οι τύποι σφαλμάτων για το τάδε πρόβλημα;
Απ.: Οι τύποι σφαλμάτων είναι τρεις. Οι εξής δύο είναι η παραμόρφωση.


Ερ.: Πως λύνεται η εξής άσκηση:...
Απ.: Πολύ δύσκολα.

Ερ.: Λύσετε την εξής άσκηση:....
Απ.: Αυτήν πραγματικά δεν την ξέρω....

[ναι γιατί τις άλλες....]

Μου θύμισε εκείνο πρόβλημα που έλεγε:

Βρες το x.

-o-

Τα άλλα σε παλιό μου post