Σάββατο, Ιουλίου 21, 2007

Ποιός είμαι; 2 - Η Επιστροφή

Στην Ελλάδα λένε ότι αν βγεις στο δρόμο και φωνάξεις "Πρόεδρε", θα γυρίσουν οι μισοί. Ενώ αν φωνάξεις "Αρχηγέ", γυρνάνε και οι άλλοι μισοί.

Εγώ δεν το πίστευα και μια φορά το έλεγα σε κάποιον και για πλάκα φώναξα: "Πρόεδρεεεεε!!!!!"
Και γύρισαν 3 άτομα που περπατούσαν εκείνη την ώρα στον δρόμο.
Μετά ντράπηκα να φωνάξω και "Αρχηγέ", γιατί θα γυρνούσαν και οι υπόλοιποι...