Σάββατο, Ιανουαρίου 06, 2007

Ατίπτσυεο...!!!

Xρόνια καλά, καλή χρονιά,
γεμάτη par...aloga πράγματα!!!

Η νέα χρονιά ανήγει με αυτό εδώ το post
που το θυμήθηκα τυχαία χθες!!!

Μην σκέφτεστε! Μονορούφι και γρήγορα!!!

-ο-

Ατίπτσυεο...!!!


Σνφμύωα με μαι έυρενα σοτ Πμανιπσητετο τυο Κμτρπιαιζ,
δνε πεαιζι ρλόο με τι σριεά ενίαι τοθοπεμετενα τα γταμαμρά
μσέα σε μαί λξηέ, αεκρί το πώτρο κια το ταελείτυο γάμρμα
να ενιαί σητ στωσή θσέη.

Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θιέεσς
κια να μροπετίε να τςι δαβαιάεστε χρωίς πλβημόρα.
Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις εκέγλφοας δνε
δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξηέ αλλά τνη λξηέ σνα σνύλοο.