Σάββατο, Αυγούστου 26, 2006

διαπίστωση

Πίσω από έναν επιτυχημένο άντρα, κρύβεται μια γυναίκα.
Πίσω από έναν αποτυχημένο άντρα, κρύβονται δύο γυναίκες.